KOBLING

Koblingsplade KZ - TM

Pris: 99,00 DKK

Ombygningskit for ROTAX kobling

Pris: 2548,00 DKK
HUSK: Hvis du skifter kobling fra gammel type til ny type, så skal gearhjulene også skiftes.

Koblingsskål for ROTAX

Pris: 347,00 DKK
ORIGINAL

Kobling for ROTAX

Pris: 812,00 DKK
ORIGINAL

Starterkul Renoveringssæt

Pris: 45,00 DKK

Startmotor Standard 125

Pris: 395,00 DKK

Starterdrev Standard 125

Pris: 195,00 DKK

Starterkrans X30

Pris: 695,00 DKK

Standardkobling X30

Pris: 1095,00 DKK

Specialkobling KF

Pris: 775,00 DKK

Standardkobling KF

Pris: 575,00 DKK